Podobně jako se jeví komplikované zacházení s fyzickým veřejným prostorem, zdá se problematickým i způsob, kterým je nakládáno s veřejným prostorem virtuálním. Otázkou zůstává, do jaké míry je etické si tento prostor přivlastňovat a jakým způsobem se v tomto prostoru můžeme pohybovat, abychom si pořád zachovali svoji tvář. Nacházíte se na místě, kde se jednotlivé fragmenty skládají v ucelený obraz a výpověď.